Sardunya'nïn Deli Gömlegi

Gülen insan kötülük düşünmez. -R.Ppavelkiç

John Green, A Fault in Out Stars (via psych-facts)

That’s the thing about pain. It demands to be felt.

 –Unknown (via psych-facts)

Those who are heartless once cared too much.

Senin yüzünden yastığa sarılıp uyumak zorunda mıyım ben

(Source: bayvertigo)

"Sesini duymak istiyorum"

Bazen dünyanın en güzel cümlesi, bazen çaresizliğin göstergesi bazen de saf mutluluk

Bu gecenin izlenip ağlayacak filmini de belirlediğime göre gidip köşemde sessizce sümkürebilirim

Bakın eylül geldi yeter tatil yaptığınız la dönün evinize

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter