Sardunya'nïn Deli Gömlegi

Gülen insan kötülük düşünmez. -R.Ppavelkiç

Bu gecenin izlenip ağlayacak filmini de belirlediğime göre gidip köşemde sessizce sümkürebilirim

Bakın eylül geldi yeter tatil yaptığınız la dönün evinize

thebittersweetend:

Yağmurla ilk kez tanışan 15 aylık kız.

ağzını yediğim ya

(via afrodittanricasi)

Basketbol şortu giyen kızları bu tarafa alabilir miyim?

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter